2007-09-02 16:23 #0 av: Palombiens

I GCCF, The Governing Council of the Cat Fancy (säte i Storbritannien), är burmilla en färgvariant inom rasen Asian. Standarden är identisk med GCCF:s burmastandard.

GCCF:s standard för godkända raser inom förbundet finns inte på webben. Du kan beställa standarden från:

GCCF Office, 5 King's Castle Business Park, The Drove, Bridgwater, Somerset, TA6 4AG, UK

För mer information besök www.gccfcats.org.

Se även artikeln The Asian Breed - 25 years on under Utländska artiklar.

 

Relateterade länkar