Annons:
Etikettutställningar-i-olika-förbund
Läst 2236 ggr
AnnaKarin
2007-09-02, 00:41

Bedömningsklasser på Independentutställning

Här kan du se de olika bedömningsklasserna som finns på en Independentutställning.

**Klass 1 Ungdjur 3 - 6 månader
**Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är Excellent 1.

**Klass 2 Ungdjur 6 - 10 månader
**Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är Excellent 1.

**Klass 3 Öppen klass
**Katten skall vara minst 10 månader. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CAC. (Certifikat d'Aptitude
Championat). För att bli Champion måste CAC erövras tre (3) gånger för minst två (2) olika domare.

**Klass 4 Championklass
**För alla katter som blivit Champion. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CACIB (Certifikat d'Aptitude Championat international Beaute). För att bli Internationell Champion måste CACIB erövras fem (5) gånger för minst två (2) olika domare. Minst ett (1) av certifikaten måste tas i utlandet och minst ett (1) av certifikaten måste tas i hemlandet.

**Klass 5 Internationell Champion
**För alla katter som blivit Internationell Champion. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CAGCI (Certifikat d'Aptitude Grand Championat International ). För att bli Grand Champion måste CAGCI erövras sex (6) gånger för minst tre (3) olika domare. Minst två (2) av certifikaten måste tas i utlandet och minst två (2) av certifikaten måste tas i hemlandet.

**Klass 6 Grand Championklass
**För alla katter som blivit Grand Champion. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CACE. (Certifikat d'Aptitude Championat d'Europe). För att bli Champion of Europe måste CACE erövras åtta (8) gånger för minst tre (3) olika domare. Minst tre (3) av certifikaten måste tas i utlandet och minst tre (3) av certifikaten måste tas i hemlandet.

**Klass 6A Champion of Europe
**Hedersklass för katter som blivit Champion of Europe. Döms efter ras, kön och färg. Vinnaren får HP1, övriga HP2, HP3 och så vidare. Katterna i denna klass tävlar också om BIV, BIG, BIR och bästa-titlarna.

**Klass 7 Öppen kastratklass
**För alla kastrerade hanar och honor över tio (10) månader. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CAP (Certifikat d'Aptitude Premier). För att bli Premier måste CAP erövras tre (3) gånger för minst två (2) olika domare.

**Klass 8 Premierklass
**För alla katter som blivit Premier. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CAPIB. (Certifikat d'Aptitude Premier International Beaute). För att bli Internationell Premier måste CAPIB erövras fem (5) gånger för minst två (2) olika domare. Minst ett (1) av certifikaten måste tas i utlandet och minst ett (1) av certifikaten måste tas i hemlandet.

**Klass 9 Internationell Premierklass
**För alla katter som blivit Internationell Premier. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CAGPI. (Certifikat d'Aptitude Grand Premier International ). För att bli Grand Premier måste CAPIB erövras sex (6) gånger för minst tre (3) olika domare. Minst två (2) av certifikaten måste tas i utlandet och minst två (2) av certifikaten måste tas i hemlandet.

**Klass 10 Grand Premierklass
**För alla katter som blivit Grand Premier. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är CAPE. (Certifikat d'Aptitude Premier d'Europe). För att bli Premier of Europe måste CAPE erövras åtta (8) gånger för minst tre (3) olika domare. Minst tre (3) av certifikaten måste tas i utlandet och minst tre (3) av certifikaten måste tas i hemlandet.

**Klass 10A Premier of Europe
**Hedersklass för katter som blivit Premier of Europe. Döms efter ras, kön och färg. Vinnaren får HP1, övriga HP2, HP3 och så vidare. Katterna i denna klass tävlar också om BIV, BIG, BIR och bästa-titlarna.

**Klass 11 Seniorklass
**För katter över sex (6) år. Döms efter hårlag och kön. Högsta bedömning är Excellent 1.  Minst K-stamtavla krävs för att katten skall få delta.

**Klass 11A Veteranklass
**För katter över tio (10) år. Döms efter hårlag och kön. Högsta bedömning är Excellent 1.  Minst K-stamtavla krävs för att katten skall få delta.

**Klass 12 Novisklass
**För Europé som inte har stamtavla. Katten måste vara minst tio (10) månader. Minst två (2) olika domare av sex (6) måste, oberoende av varandra godkänna katten för att registrering som raskatt skall kunna ske.

**Klass 13 Bedömning utom tävlan
**För att katt, som inte kan tävla i annan klass, skall kunna få en bedömning. Minst K-stamtavla krävs för att katten skall få delta.

**Klass 14 Huskattklass Ungdjur cirka 3-10 månader
**För katt som inte kan godkännas som raskatt. Bedöms efter färggrupp och kön. Högsta bedömning är NR1.

**Klass 14A Huskattklass Vuxen, kastrerad och äldre än cirka 10 månader
**För katt som inte kan godkännas som raskatt. Bedöms efter färggrupp och kön. Högsta bedömning är NR 1. För att bli Mästare måste NR1 erövras tre (3) gånger i denna klass.

**Klass 14B Huskattklass Mästare
**För huskatt som blivit Mästare. Bedöms efter färggrupp och kön. Högsta bedömning är M 1. För att bli Alley Cat Champ måste M 1 erövras sex (6) gånger, varav minst två (2) gånger i utlandet.

**Klass 14C Huskattklass Alley Cat Champ
**För huskatt som blivit Alley Cat Champ. Bedöms efter kön. Högsta bedömning är ACC 1. För att bli EUROMASTER måste ACC1 erövras 8 gånger, varav minst 2 gånger i utlandet och minst 2 gånger i hemlandet.

**Klass 14D Huskattklass EUROMASTER
**Hedersklass för huskatt som blivit EUROMASTER. Bedöms efter kön. Högsta bedömning är EM 1.

**Klass 14 E Huskattklass - Senior
**För huskatter över 6 år. Döms efter kön. Högsta bedömning S 1

**Klass 14 F Huskattklass - Veteran
**För huskatter över 10 år. Döms efter kön. Högsta bedömning V 1

**Klass 15 Kullklass
**För raskattkull om minst tre (3) ungar. Högsta bedömning är Kullen måste vara minst nio (9) veckor och högst tre (3) månader för att få delta. Döms efter hårlag. Kullen måste vara komplett.

**Klass 16 Avelsklass
**För avelshanar och avelshonor, som har minst tre (3) avkommor, härav minst en (1) vuxen och ett (1) ungdjur, med på utställningen. Samtliga avkommor efter respektive avelsdjur måste ingå i bedömningen. Minst två (2) deltagare krävs. Gemensamt framtaget uträkningssystem skall användas.

**Klass 17 Uppfödarklass
**För uppfödare som har minst tre (3) djur, härav minst en (1) vuxen och ett (1) ungdjur, från sin uppfödning på utställningen. Uppfödaren måste fysiskt närvara och ställa ut vid utställningen samt vara medlem i en kattförening. Samtliga avkommor från uppfödaren måste ingå i bedömningen. Minst två (2) deltagare krävs. För IDP-föreningar gemensamt framtaget uträkningssystem skall användas.

**Klass 21 Grand Champion of Europe
**För alla katter som blivit Champion of Europe. Döms efter ras, kön och färg. Hösta bedömning är GCACE. För att bli Grand Champion of Europe måste GCACE erövras fem (5) gånger för fem (5) olika domare. Fyra (4) av certen måste erövras i tre (3) Europeiska länder varav (1) certifikat får erövras i hemlandet
Not: Katt som tävlar i denna klass får ej på samma utställning deltaga i klass 6a

**Klass 22 World Champion
**För alla katter som blivit Grand Champion of Europe. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är WCAC. För att bli World Champion måste WCAC erövras sex (6) gånger för sex olika domare i tre (3) europeiska länder. Certifikaten skall erövras utanför Sverige och Norge (Gäller bara svenska och norska katter)

**Klass 23 Grand Premier of Europe
**För alla katter som blivit Premier of Europe. Döms efter ras, kön och färg. Hösta bedömning är GCAPE. För att bli Grand Premier of Europe måste GCAPE erövras fem (5) gånger för fem (5) olika domare. Fyra (4) av certen måste erövras i tre (3) Europeiska länder varav (1) certifikat får erövras i hemlandet
Not: Katt som tävlar i denna klass får ej på samma utställning deltaga i klass 10a

**Klass 24 World Premier
**För alla katter som blivit Grand Premier of Europe. Döms efter ras, kön och färg. Högsta bedömning är WCAP. För att bli World Premier måste WCAP erövras sex (6) gånger för sex olika domare i tre (3) europeiska länder. Certifikaten skall erövras utanför Sverige och Norge (Gäller bara svenska och norska katter)

Hämtat från SNRF informationsskrift nr 5

Stort TACK till Leffe på Cornish iFokus för texten

Anna-Karin

”Klok blir man av erfarenheter – erfarenheter får man av dumheter”

Annons:
Upp till toppen
Annons: