Annons:
Etikettutställningar-i-olika-förbund
Läst 2529 ggr
AnnaKarin
2007-09-02, 00:45

Bedömningsklasser på SVERAKSutställning

Här kan du se de olika klasserna som används på SVERAKs utställningar och i övriga FIFe.

**Klass 12 - Ungdjur
**Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått 3 månaders ålder men ännu ej fyllt 6 månader under utställningsdagarna

**Klass 11 - Junior
**

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått 6 månaders ålder men ännu ej fyllt 10 månader under utställningsdagarna.

**Klass 10 - Kastratklass
**

Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst 10 månaders ålder under utställningsdagarna. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d'Aptitude de Premier) - minst 93 poäng skall uppnås. Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

**Klass 9 - Öppen klass
**

Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst 10 månaders ålder under utställningsdagarna. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d'Aptitude de Championnat) - minst 93 poäng skall uppnås. Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

**Klass 8 - Premierklass
**

Klass för kastrerad raskatt som har erövrat 3 CAP i klass 10. Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d'Aptitude de Premier International de Beauté) - minst 95 poäng skall uppnås. Tre CAPIB,  utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

**Klass 7 - Championklass
**

Klass för raskatt som har erövrat 3 CAC i klass 9. Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d'Aptitude de Championnat International de Beauté) - minst 95 poäng skall uppnås. Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

**Klass 6 - Internationell Premierklass
**

Klass för kastrerad raskatt som erövrat 3 CAPIB i klass 8. Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d'Aptitude de Grand Premier International de Beauté) - minst 96 poäng skall uppnås.

**Klass 5 - Internationell Championklass
**

Klass för raskatt som har erövrat 3 CACIB i klass 7. Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d'Aptitude de Grand Championnat International de Beauté) - minst 96 poäng skall uppnås.

**Klass 4 - Grand Internationell Premierklass
**Klass för kastrerad raskatt som har erövrat 6 CAGPIB i klass 6. Katt i klass 4 tävlar om CAPE (Certificat d'Aptitude de Premier d'Europé) - minst 97 poäng skall uppnås.

**Klass 3 - Grand Internationell Championklass
**Klass för raskatt som har erövrat 6 CAGCIB i klass 5. Katt i klass 3 tävlar om CACE (Certificat d'Aptitude de Championnat d'Europé) - minst 97 poäng skall uppnås.

**Klass 2 - Europa Premierklass
**

Klass för kastrerad raskatt som har erövrat 9 CAPE i klass 4. Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar alltså inte om ytterligare certifikat, poäng. Katten tilldelas hederspris, HP.

**Klass 1 - Europa Championklass
**

Klass för raskatt som har erövrat 9 CACE i klass 3. Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar alltså inte om ytterligare certifikat, poäng. Katten tilldelas hederspris, HP.

**Klass 13 - Kontrollklass
**

Klass för bland annat avelsgodkännande och färgbedömning på begäran av det nationella avelsrådet eller på begäran av ägaren. Två domare skall förses med skriftlig förklaring till varför katten visas i kontrollklassen. Katt som har kontrollstambok (RX-stamtavla) måste ha ett avelsgodkännande innan registrering av avkomma kan ske.

**Klass 14 - Huskattklass
**

Klass för samtliga huskatter, äldre än uppskattningsvis 6 månader, utan stamtavla. Är huskatten över 10 månader skall den vara kastrerad för att få ställas ut.

**Klass 15a - Seniorklass
**

Klass för alla katter mellan 7 och 10 år. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori. Klassen gäller även huskatt.

**Klass 15b - Veteranklass
**

Klass för alla katter från 10 år och äldre. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori. Klassen gäller även huskatt.

**Klass 16 - Avelsklass
**

Klass för okastrerad han- eller honkatt med minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12.

**Klass 17 - Uppfödning
**

Klass för uppfödare ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda till bedömning i klass 1-12. Minst två avkommor måste vara yngre än 10 månader.

**Klass 18 - Kullklass
**

I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är 3-6 månader. Minst tre kattungar ska vara med vid bedömningen. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.

Stort TACK till Leffe på Cormish iFokus för texten!

Anna-Karin

”Klok blir man av erfarenheter – erfarenheter får man av dumheter”

Annons:
Upp till toppen
Annons: