Annons:
Etikettallmänt
Läst 2285 ggr
AnnaKarin
2008-03-31, 00:26

Djurskyddslagen

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt.

Lagen i sin helhet kan läsas på Jordbruksverkets hemsida, Jordbruksverket Detta är nu en lag och gäller alla, inte bara uppfödare och raskattsägare.

Om katt kan bl a läsas att:

16 § Tillsyn ska ske minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar och katter ska ses till oftare.

17 § Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

_ Allmänna råd till 1 kap. 17 §_

**_

Social kontakt bör ske genom sällskap av artfrände eller människa.

Kontakt med människor bör ske några timmar varje dag genom aktivering, rastning eller annan sysselsättning.

_**

Avel

24 § Djur får inte användas i avel om

1. de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,

2. de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom,

3. de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag,

4. parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman,

5. de uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer, eller

6. de saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.

25 § En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i avel.

9 § Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder.

Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.

Anna-Karin

”Klok blir man av erfarenheter – erfarenheter får man av dumheter”

Annons:
Upp till toppen
Annons: