Annons:
Etikettallmänt-kattprat
Läst 1798 ggr
Annkis54
2010-01-27, 00:55

WCF föreningarna i Norden

här kommer lite info om detta.

_

Från den 1 januari 2010 började en ny era för de oberoende kattföreningarna i Sverige och Norge. Efter att i 45 år ha stått utanför alla förbund, har föreningarna anslutit sig till World Cat Federation - WCF - med säte i Tyskland. WCF organiserar drygt 540 klubbar över hela världen. De svenska, f.d. IDP-föreningarna, är de första i Skandinavien att ansluta sig.

Begreppet Nordiska Independent - IDP - är härmed avskaffat.

WCF ingår i World Cat Congress WCC, med medlemsförbund över hela världen.

Föreningar i WCF

I WCF finns tre olika typer av föreningar. En förening kan ansöka om att bli huvudmedlem. En huvudmedlem, som har minst 100 medlemmar blir, efter att ha blivit godkänd på General­församlingsmötet, fullvärdig med rätt att rösta på GS-möten. Fram till GS-mötet är föreningen under beskydd, patronage, av en redan fullvärdig medlemsförening 

Den förening som inte uppnått 100 medlemmar fram till GS-mötet, fortsätter som patronage, dvs att vara under beskydd. Patronaget förlängs successivt. En förening under patronage har ingen rösträtt på GS-mötet.

Den tredje typen är s.k. "sub club", dotterförening, som lyder under en huvudförening, moder­förening. Dotterföreningen bedriver sin egen verksamhet på samma sätt som andra, men utställningarna arrangeras med hjälp av och under överinseende av moderföreningen.

En WCF-förening, oavsett huvud-, patronage- eller dotterförening, bestämmer självständigt över sin interna verksamhet på samma sätt som tidigare, arrangerar möten, träffar, gör tidning, har egen hemsida osv.

Utställning

WCF har en viss central styrning, som i första hand gäller utställningarna. Medlemsföreningarna rättar sig efter det gemensamma utställningsreglementet, men kan ha egna speciella tillägg. WCF har också regler för domarutbildningen och ett register över medlemsdomare.

I WCC, som WCF ingår i, gäller Open Doors, vilket innebär att alla utställare, oberoende av förbundstillhörighet, är välkomna att ställa ut.

Stamnamn

WCF har centralt stamnamnsregister. Huvudföreningarna/moderföreningarna skickar både sina egna och sina dotterklubbars stamnamnsansökningar till registret för kontroll och godkännande. Bekräftelse på godkänt stamnamns skickas direkt till den ansökande.

Det gemensamma stamnamnsreglementet uppdateras och anpassas till vad som gäller i WCF.

Stambokföring
WCF har ingen central stambokföring. Varje förening som är huvudmedlem, sköter sin egen stam­bok­föring enligt egna regler. Dotterföreningarnas stambokföring sköts av moder­föreningen och enligt moder­föreningens regler. Stamtavlorna utfärdas dock i respektive förenings eget namn, alltså även dotter­föreningarnas.

Det för de nordiska föreningarna gemensamma stambokföringsreglementet redigeras och kompletteras med en del etiska regler som gäller i WCF.

WCF-föreningarna i Norden
De nordiska WCF-föreningarna kommer att fortsätta med sina egna, gemensamma möten som hittills. Stadgarna för WCF-föreningarna i Norden kommer att finnas kvar, men har anpassats till WCF.

Den gemensamma hemsidan fortsätter att finnas och uppdateras, men byter namn till WCF-föreningarna i Norden.

Stambokförarkommittén, PR-kommittén och Web-kommittén fortsätter som hittills, likaså kommer det tidigare IDP-fonden och IDP-rådet. Båda byter namn till WCF-Fonden resp. WCF-rådet.

första gången som WCF föreningarna i Norden har en utställning efter våra nya regler är

SNRF

Stockholm

13/2-2010

en cert
Skogisspecial

nu ska vi alla hålla tummar för att detta blir bra:)

_

 

 

Perser o Exotic vitfläck
www.annkriellas.se

Annons:
Upp till toppen
Annons: