2010-04-22 00:41 #0 av: [Lyonesse]

Ett förskräckligt djurskyddsärende pågår i Skåne. Mer info finns här där man också kan stötta Djurens Jurister att försöka rädda hundens liv med sin namnunderskrift.

Lång och detaljerad beskrivning av hela historien:

http://djurensjurister.se/maya.php