2007-09-02 13:41 #0 av: AnnaKarin

 

Första året  

Entusiastisk

Andra året

Kan allt

Tredje året

Känner sig redo att börja döma

Fjärde året

Anser att domarna kan ingenting

Femte året

Skaffar sig ett par katter till

Sjätte året

Undrar varför man inte nått toppen

Sjunde året

Börjar lyssna på andras avelsplaner

Åttonde året

Börjar inse att de egna katterna inte är perfekta

Nionde året

Börjar lyssna på goda råd

Tionde året

Parar inte med avelskatten på modet

Elfte året

Använder endast avelsdjur med kvalitet

Tolfte året

Börjar förstå